Naturfaglig informasjon

Langs den blåmerkede løypa fra P-plasse ved RV 124 og opp til Linnekleppen er det satt opp en selvbetjent natursti. Opplysningsplakatene er montert på trerammer festet til trærne.  Plakatene gir naturfaglig informasjon enten generelt eller omtaler spesielle naturfenomen som kan betraktes langs stien. 

Plakatene blir fornyet slik at stadig nye tema omtales. Fra 2009 har Skogselskapet fokusert på  tema Skog og Kima og dette gjenspeiles i den tekst og illustrasjon som finnes på noen av plakaten.

Naturstiplakatene blir også brukt som grunnlag for  kunnskapskonkurranser ved arrangementer på Linnekleppen, for eksempel ved Linnekleppens Dag.

Hvordan komme til Linnekleppen?

Linnekleppen ligger på grensen mellom Rakkestad og Marker kommuner.  Den mest naturlige tilførselsveien er via RV 124 mellom Bergenhuskrysset i Rakkestad og Strømsfoss i Aremark. Parkeringsplassen ligger ca. 100 meter fra kommunegrensen inn i Marker kommune.

Fra parkeringsplassen følges riksveien noen meter tilbake mot Rakkestad og gangveien er merket med skilt og er blåmerket. Gangavstanden er 3,5 km. Normal gangtid er 1,5 time. Bruk egnet fottøy på turen. Ved Svarttjern, omtrent halvveis til Linnekleppen, er det  rigget til en rasteplass.

Start gangturen i moderat tempo, det er tyngst fra Delingstjernet og opp til tårnet.

Eksempel på reiseavstander og kjøretider:

Reise fra: Antall kilometer: Beregnet kjøretid:
Oslo 95,4 1 time,20 min
Drammen 123,8 1 time, 40 min
Moss 74,3 1 time, 10 min
Fredrikstad 57,2 53 min
Sarpsborg 41,7 38 min
Askim 41,6 37 min
Halden 41,2 36 min
Ørje 23,8 21 min