Undervisning-uteskole

Skogselskapet har lang erfaring i naturfaglig undervisning for barn og ungdom. Det være seg skoleklasser, speidergrupper, 4-H el.l. Vårt styre ønsker å prioritere denne oppgaven og det er derfor bygget en gamme underveis til Linnekleppen. Gammen er utgangspunkt for forskjellige aktiviteter knyttet til natur, skog og trebegeistringstilbud. Skogselskapet i Østfold samarbeider nært med Skogbrukets Kursinstitutt, og er lokale representanter for de undervisningsopplegg som er utarbeidet ved kursinstituttet.

Sjekk www.skoleskogen.no  og de lenker som vil føre deg til
energiveven, treveven, uteskoleveven og kongleposten.  Dessuten
samarbeider Skogselskapet med Miljøvern- departements
www.natursekken.no

Ta kontakt med Skogselskapet for et opplegg som er tilpasset
deres behov.

Tarzanløypa