Historien.

Tidlig på 1900-tallet var det stor interesse for å verne skogen mot ødeleggende skogbranner.  I Skogselskapets regi ble det bygget en rekke skogbrannvakttårn rundt om på Østlandet. Her i Østfold har det i perioder vært overvåkingstårn på Bjørneåsen ved Moss. Spydeberg Varde, på Kjerringa i Tune, Haukenesfjellet i Rømskog og på Linnekleppen.  Dessuten var det et tårn på Store Vedøfse i Aremark og i sin tid også på Høiås i Halden

I 1908 ble det første tårnet på Linnekleppen bygget. Imidlertid ble det reis et nytt tårn i 1935 og det er det tårnet som fortsatt står på Kleppen. Det har vært kontinuerlig sesongvakt her siden det første tårnet ble tatt i bruk den
2. juli 1908. 

I 1939 – 40 var det nøytralitetsvakt her. Militære tropper bemannet tårnet og hytta som er bygget nedenfor tårnet ble bygget for disse troppene.

Fra gammelt av var Linnekleppen et vardested. Her var det reist en varde eller bålbygg som ble tent for å varsle om fientlige tropper og fare for landet. I urolige tider var vakt ved varden.

Ved St.Hastiden var det dans på Linnekleppen og her møttes Rakkstinger og Merkinger både for å danse og for å gjøre opp uenigheter. Det var i ’neverettens’ dager, skriver en av skogbrannvaktene. Stedet er derfor brukt å løse mange viktige oppgaver gjennom historien.

Linnekleppen 1934Helene og Aalborg

Thor Krog